Cele

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w szczególności:

 

  1. podnoszenie rangi Szpitala, poziomu świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadry medycznej.

  2. pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych Szpitala

  3. pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Szpitala podnoszącej jakość usług medycznych.