TPSz

  • Telefon: +48 13.43.78.468

    Dane adresowe
    Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
    Krosno, Podkarpackie, Polska