Rok 2016 jest rokiem zmian w naszym Stowarzyszeniu. Zakończenie kadencji Prezesa TPSz związane jest z czasem podsumowań. Prezes podsumował działalność przedstawił sukcesy, które miały wpływ na działalność Stowarzyszenia. Podczas wyborów Prezes przedstawił kandydaturę Pani Małgorzaty Szybiak na nową kadencję. Ogrom wyzwań przed TPSz powoduje, że dynamizm nowej Pani Prezes jak najbardziej będzie wykorzystywany. Podczas głosowania zdecydowana większość członków przyjęła propozycję dotychczasowego Prezesa.