Szanowni Państwo !
Jak co roku, do końca kwietnia każdy z nas złoży w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. To czas, kiedy możemy wesprzeć wybraną organizację pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, które zbiera środki na zakup aparatury ratującej życie dla naszego szpitala.
Dziękujemy.

Projekt pod nazwą Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia "Kobieta i Dziecko" był jednym z tematów konferencji, która odbyła się 1 września br. w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. W tym dniu krośnieńska placówka gościła Renatę Szczęch - podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konferencji wziął także udział Jerzy Borcz - przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Teresa Gwizdak – dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

13 września br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Strefy aktywnego rodzica/opiekuna”. Tematem warsztatów będzie „Udzielenie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej”. Przeznaczone są dla przyszłych rodziców, opiekunów, opiekunów, także dziadków. Wstęp wolny.

W ostatnim czasie do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie trafił nowoczesny sprzęt umożliwiający komputerowe przesiewowe badania słuchu, wzroku, mowy u dzieci i młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Platforma badań zmysłów została zakupiona dzięki dobrej współpracy Szpitala z jednostkami samorządu terytorialnego. Dotację w wysokości 15 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu przekazała Szpitalowi gmina Rymanów. 

Od pierwszego sierpnia 2016 r. w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie rozpocznie działalność Ambulatorium Stomatologiczne. Wcześniej pacjenci w nagłych przypadkach mogli korzystać z usług stomatologicznej pomocy doraźnej w ambulatorium funkcjonującym przy Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie. 

Mamy - Rodzice! Kolejny kurs Szkoły Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie rusza już 14 lipca br.

Skalniak przed Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu krośnieńskiego Szpitala zdobią m.in. cyprysy, tuje oraz drzewka. Każda z tych roślin jest symbolem, a zarazem wiąże się z historią człowieka uzależnionego od alkoholu. Drzewka trzeźwości posadzili trzeźwiejący alkoholicy czyli osoby, które są na początku swej abstynencji.

14 czerwca jest ważnym dniem w kalendarzu, ponieważ jest okazją do podziękowania tym, którzy obdarowują społeczeństwo cząstką siebie.

Karmienie piersią i profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet była tematem kolejnego spotkania „Strefy aktywnego rodzica/opiekuna”, które odbyło się 7 czerwca w sali konferencyjnej Szpitala.

Dobra zabawa, radość oraz duże zainteresowanie towarzyszyło naszemu stoisku w trakcie tegorocznych „Dni Krosna Miasta Szkła”. 5 czerwca br. członkowie Stowarzyszenia przy wsparciu pracowników krośnieńskiego Szpitala zachęcali mieszkańców oraz turystów do zdrowego trybu życia oraz badań profilaktycznych. Wiele osób skorzystało z możliwości zbadania poziomu glukozy, ciśnienia, cholesterolu, a także konsultacji z dietetykiem.